Czy potrzebne jest zezwolenie na wykop studni głębinowej?

wiercenie studniCoraz więcej osób bierze pod uwagę wykopanie studni na swojej posesji. To faktycznie ciekawy pomysł i dobry sposób, aby obniżyć koszty eksploatacji budynków i działania gospodarstwa domowego. Warto jednak zastanowić się jak budowa takiej studni wygląda w świetle prawa. Jakie wymogi trzeba spełniać i czy w ogóle potrzebne jest zezwolenie na odwiert studni czy też nie? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Pozwolenie a rodzaj studni

Odpowiadając na pytanie czy na wykop studni potrzebne jest zezwolenie, odpowiedź brzmieć powinna: i tak, i nie – wszystko bowiem zależy od rodzaju studni. Aktualnie stanowiące przepisy zakładają, że budowa studni jako taka nie wprowadza konieczności załatwiania ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Zatem technicznie rzecz biorąc sam odwiert studni nie wymaga zezwolenia. Nie jest także istotne, czy studnię będziemy traktować jako budowlę, czy jako instalację budowlaną. Niemniej, w żadnym wypadku nie wynika z tego, że studnię możemy wywiercić, gdzie nam się spodoba i nie zwracać uwagi na jej pewnie parametry. Bezwzględnie w czasie planowania wykonania studni, ale także już samego jej odwiertu musimy stosować się do przepisów prawa budowlanego. Co to oznacza?

Budowa studni a wymagania prawne

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury bardzo precyzyjnie określa wymagania dla studni głębinowych, czyli tych wierconych za pomocą świdra czy też wiertnicy. Wynika z tego jasno, że jeśli chodzi nam po głowie studnia głębinowa na własnej posesji, musimy najpierw dobrze przeanalizować czy będziemy w stanie te wymagania zrealizować w praktyce. Przede wszystkim chodzi tutaj o dokładną odległość studni od pewnych obiektów budowlanych i architektonicznych.

Biorąc pod uwagę paragraf 31 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia, odległość osi studni powinna wynosić co najmniej:

  • 7,5 metra od przydrożnego rowu;
  • 5 metrów od granicy działki;
  • 15 metrów od budynków inwentarskich i zbiorników do gromadzenia nieczystości;
  • 30 metrów od pobliskiego przewodu rozsączającego kanalizacji;
  • 70 metrów od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Od tych konkretnych wytycznych oczywiście są pewne odstępstwa. Na przykład ustęp 2 paragrafu 31 wspomnianego rozporządzenia mówi, że studnia może być wykonana w odległości mniejszej niż 5 metrów od granicy działki, jeśli będą zastosowane pozostałe parametry. Warto także zaznaczyć, że wskazania te obowiązują dla studni do wody, która może być przeznaczona do spożycia. Jeśli chodzi o studnię z wodą, która będzie wykorzystywana do podlewania ogrodów, nie ma konieczności stosować się do wytycznych dotyczących odległości od pozostałych obiektów.

Budowa studni – kiedy pozwolenie jest wymagane

Chociaż ustawa Prawo wodne wyjaśnia, że woda podziemna zlokalizowana na konkretnym terenie jest do dyspozycji tego, kto jest właścicielem owego gruntu, to w niektórych sytuacjach, kiedy z tej wody będziemy chcieli skorzystać, niezbędne będzie jednak uzyskanie pozwolenia, dokładnie tak zwanego pozwolenia wodnoprawnego. Taka sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy chcemy zbudować studnię głębinową, a studnia ta będzie miała więcej niż 30 metrów głębokości oraz pobór wody z niej przekroczy 5 metrów sześciennych na dobę. W innych przypadkach – zgodnie z tym, co wspominaliśmy - pozwolenie wodnoprawne nie będzie potrzebne.

Nadmienić także trzeba, że w sytuacji, w której studnia będzie głębsza niż 30 metrów, a pobór wody większy niż 5 metrów sześciennych, konieczne będzie również sporządzenie projektu prac geologicznych. Dokument taki ważny jest przez 5 lat, a zatwierdza go wójt, burmistrz lub prezydent miasta.