Pompy ciepła — odwierty

Oferujemy wykonanie odwiertów pod pompy ciepła. Dzięki nim możliwe jest zamontowanie trwałego oraz wydajnego kolektora pionowego. Oferujemy także odwierty próbne, które pozwalają pozyskać informacje dotyczące pojemności cieplnej gruntu. Na ostateczną funkcjonalność konstrukcji wpływa wiele naturalnych czynników. Są to przede wszystkim wilgotność gruntu, obecność składników odżywczych w podłożu oraz jego napowietrzenie.

Najmniej wydajnymi gruntami są gleby piaszczyste, przepuszczalne i mało wilgotne. Umieszczenie wymiennika ciepła w strumieniu gruntowym jest najkorzystniejszą opcją z punktu widzenia inwestorów. Połączenie pompy i odwiertów sprawia, że system pracuje wydajnie i jest opłacalny w eksploatacji. Bez wykonania odwiertu nie da się przeliczyć średniej temperatury, jaka panuje w wykonanym otworze, a co za tym idzie, skutecznie dobrać optymalnych i ergonomicznych rozwiązań do ogrzania danego budynku.

Teoretycznie obliczeń można dokonać na podstawie ogólnie przyjętych danych, jednak wówczas pozyska się jedynie informacje szacunkowe. Wybierając pompę ciepła i robiąc odwierty, można zbadać ukształtowanie terenu, wysokość lustra wody. Mając tak dokładne informacje, specjaliści z łatwością dobiorą pompę ciepła, która będzie działa w sposób funkcjonalny, wydajny i oszczędny.

 

Pompy i odwierty — formalności i działanie w terenie

Przede wszystkim, aby wykonać odwierty, najpierw należy zebrać dane hydrotechniczne i informacje odnośnie do warunków geologicznych. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na prace ziemne. Przed wykonaniem odwiertów trzeba także zabezpieczyć teren wykonania robót, co jest obowiązkiem narzuconym przez nadzór budowlany. Dzięki temu zarówno pracownicy wypełniający swoje obowiązki, jak i osoby postronne będą zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

Co ważne, inwestycje nie powinny być wykonywane w trakcie przymrozków, ale pionowe odwierty można wykonać zarówno przed budową domu, w jej trakcie, jak i po zakończeniu inwestycji. Niekiedy stosuje się jeszcze odwierty poziome, ale coraz szersze grono specjalistów zaleca rezygnację z tego rozwiązania. Przede wszystkim wymaga ono zaangażowania znacznej części gruntu, więc sprawdza się jedynie u właścicieli dużych działek. Przy okazji jest również mniej wydajne.

 

Pompa ciepła — nowoczesne rozwiązanie dla każdego

Od lat wykonujemy odwierty pod pompy ciepła i zauważamy, że ekologiczne rozwiązanie cieszy się wciąż rosnącą popularnością. Jest wybierane zarówno przez inwestorów, którzy budują nowe domy, jak i tych, którzy stawiają na modernizację już istniejących zabudowań. Rozwiązanie jest opłacalne z ekonomicznego i etycznego punktu widzenia.

Nie wymaga inwestowania każdego roku tysięcy złotych w materiał opałowy i nie wpływa negatywnie na środowisko. Jeśli instalacja zostanie połączona z panelami fotowoltaicznymi, to koszty jej eksploatacji będą właściwie zerowe. Należy także mieć na uwadze fakt, że pompa ciepła pozwala zaoszczędzić wiele czasu, który trzeba byłoby poświęcić na obsługę tradycyjnych urządzeń grzewczych: dokładanie opału, opróżnianie zbiorników, regulację ich parametrów.

Osoby zainteresowane instalacją pompy ciepła zapraszamy do współpracy. Oferujemy także wysokiej jakości rury studzienne. Na Państwa zlecenie wykonamy odwierty pod pompy ciepła, które wpłyną na komfort oraz wydajność użytkowania instalacji, która nie wywiera negatywnego wpływu na jakość powietrza i nie generuje regularnych, dużych kosztów w trakcie jej użytkowania.