Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

wiertłoMimo tego, że mamy powszechny dostęp do sieci wodociągowej, to czasem studnia głębinowa jest wręcz niezbędna - zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji lub jest to zbyt kosztowne. Na studnie głębinowe decydują się przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale również przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że własne ujęcie wody to wiele korzyści takich jak niezależność (od podwyżek za wodę, spadków ciśnienia w sieci), znacznie lepsza jakość wody, jak i bezpieczeństwo instalacji. Ile musimy wydać pieniędzy na odwiert studni głębinowej? Sprawdź!

Wiercenie studni głębinowej - co jest potrzebne?

Do wykonania odwiertu studni głębinowej potrzebna jest wiertnica, jak i również dwie rury - osłonowa i filtracyjna. Rurę osłonową powinna znaleźć się dość blisko warstwy wodonośnej. W następnej kolejności zostaje ona obsypana warstwą żwiru, co ma celu usprawnienie dopływu wody do rury filtracyjnej z atestem do wody pitnej. Zazwyczaj ten rodzaj studni kopie się głębokość nawet 8 metrów, co nie pozwala na zassanie wody ich wnętrza oraz wymusza zastosowanie pompy głębinowej.

Aby móc uzyskać pozwolenie na odwiert studni głębinowej, to należy pamiętać, że trzeba spełnić kilka wymogów prawa budowlanego. Zaliczamy do nich: pobór wody większy niż 5m3 na dobę, głębokość na ponad 30 m, jak i pobieranie wody na cele gospodarcze. W celu uzyskania pozwolenia powinniśmy wypełnić odpowiedni wniosek, załączyć do niego dokumentację geologiczną, rysunki określające lokalizację studni, jak i również oświadczenie o posiadanym prawie do zarządzania nieruchomością na cele budowlane. Co warto podkreślić - niektóre z organów administracyjnych mogą wymagać także inne dokumenty.

Studia głębinowa - całkowity koszt

Wiele osób zastanawia się, ile kosztuje odwiert studni głębinowej. Niestety jest to pytanie, na które bardzo ciężko odpowiedzieć, gdyż na całkowity koszt studni głębinowej wpływa bardzo wiele czynników. Przede wszystkim przeznaczenie ujęcia oraz warunki geologiczne panujące w miejscu odwiertu. Oprócz tego musimy jeszcze pamiętać o kosztach związanych z kosztem dojazdu grupy specjalistów. Nie bez znaczenia są również wszystkie elementy i materiały, które są niezbędne do budowy studni głębinowej. Wiercenie studni głębinowej jest zadaniem, które powinniśmy powierzyć tylko i wyłącznie specjalistom mającym odpowiednie doświadczenie - na przykład naszej firmie, gdyż tylko wtedy można mieć pewność, że wszystko zostanie poprawnie wykonane.

Warto wspomnieć, że średni rynkowy koszt wiercenia studni głębinowych wynosi około 150-300 zł za metr bieżący i obejmuje on wszystkie niezbędne materiały - takie jak rura oraz filtr. Biorąc pod uwagę to, że chcielibyśmy wykonać odwiert na 15 m, to możemy nastawić się na całkowity koszt studni głębinowej wynoszący około 5000 złotych. Oczywiście należy pamiętać, że do tego dochodzą później koszty związane z opłatami za prąd oraz konserwację urządzenia.