Jak przygotować próbkę wody do analizy bakteriologicznej?

Budowa studni to tylko jeden z etapów, jaki dzieli właścicieli od cieszenia się własnym ujęciem wody. Chcąc mieć pewność, że woda jest wysokiej jakości, nadaje się nie tylko do celów gospodarczych, ale również do picia, należy wykonać odpowiednie badania. To, że od lat zajmujemy się budową studni głębinowych, nie trzeba nikomu mówić. Wiadomo, że pomagamy w załatwieniu pozwoleń na ujęcie wód głębinowych, badamy lokalizację odwiertu, też nikogo nie dziwi, bo działamy kompleksowo. Wykonujemy studnie wraz z filtrowaniem, osypką żwirową i próbnym pompowaniem. Oferujemy również pomoc w pobraniu próbek wody do analizy bakteriologicznej. Dlaczego tak istotne jest, by nim zacznie się korzystać ze studni, zbadać, czy woda, którą zamierzamy używać na co dzień, jest bezpieczna?

Jak powstają zanieczyszczenia w studni?

próbka wody

Woda w stanie naturalnym zawiera całe mnóstwo różnych związków nieorganicznych, które dostają się do niej z otoczenia. Bywa, że stężenie ich przekracza wartości dopuszczalne dla wody przeznaczonej do spożycia. Woda staje się zagrożeniem dla zdrowia, czy też życia osób i zwierząt ją spożywających. Choć woda ze studni głębinowych jest mniej narażona na skażenia mikrobiologiczne, to nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy tak jest rzeczywiście, bez wykonania badania mikrobiologicznego wody. W studziennej wodzie mogą występować skażenia bakteriami z grupy e coli, w tym escherichi e coli, legionella, pałeczki pseudomanas. Warto rozszerzyć analizę o ocenę zawartości bakterii typu Pseudomonas aeruginosa oraz ogólną liczbę drobnoustrojów. Do wód podziemnych mogły się one dostać w trakcie budowy studni, czy też stale doń napływać wraz z zanieczyszczoną wodą powierzchniową.

Badanie mikrobiologiczne wody, jak również fizykochemiczne, organoleptyczne oraz legionelli, przeprowadza się w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Co istotne, bez tego nie da się odpowiednio do specyfiki danej studni zaprojektować i dobrać technologii jej uzdatniania.

Jak przygotować się do badania mikrobiologicznego wody?

Podstawą przeprowadzenia wiarygodnego badania, jest właściwe pobranie próbek. Chodzi nie tylko o samo fizyczne jej pobranie, ale też zadbanie o dostarczenie do laboratorium próbek we właściwych pojemnikach do poboru wody. Analiza mikrobiologiczna wymaga zastosowania specjalnego pojemnika na próbkę. Musi być wyjałowiony i odpowiednio zabezpieczony. Po odbiór pojemnika przeznaczonego do poboru próbki należy zgłosić się do laboratorium. Oczywiście zlecając pobór próbek nam, klient, nie musi się tym martwić. Dbamy o przeprowadzenie pobrania próbki zgodnie ze wszelkimi wytycznymi laboratoriów analitycznych i sanepidu.

Warto pamiętać, że w przypadku nowo wykonanych studni, ważny jest również sam moment pobrania próbki. Musi być ono poprzedzone próbnym pompowaniem, trwającym nie krócej niż 24 h dla ujęć małych i nie krócej niż 36 h dla ujęć dużych. Pobranego materiału do analizy nie wolno przechowywać. Należy dostarczyć go do badania w dniu, w którym został pobrany.