Jak wybrać pompę głębinową?

Poszczególne budynki różnią się tym, w jaki sposób zapewniają sobie wodę. Jedne podłączone są do sieci wodociągowej, dzięki czemu nie muszą martwić się o wiele rzeczy. Jeżeli jednak nie ma takiej możliwości, pozostaje wybudować studnię. Ta zaś w przeważającej liczbie przypadków jest nieodłączna od korzystania z pompy głębinowej. To właśnie to urządzenie jest w stanie zapewniać prawidłowy sposób dostarczania wody.

Naturalnie pompa głębinowa nie jest urządzeniem, które niezależnie od okoliczności ma takie same parametry i tak samo funkcjonuje. Sprzęt ten należy dobierać zawsze do konkretnej sytuacji. Czynników, które należy uwzględnić, aby jak najlepiej dopasować pompę głębinową do studni, jest dość sporo. Oto niektóre z nich:

  • średnica odwiertu
  • głębokość odwiertu
  • odległość od budynku
  • rodzaj studni
  • ilość użytkowników

pompa głębinowa

Różne typy studni i odpowiadających im pomp głębinowych

Jeśli idzie o rodzaj studni, można wymienić przykład, który stanowią studnie kopane. Istnieją bowiem pompy głębinowe przeznaczone specjalnie do tego typu wykopów. Innym rodzajem urządzeń są pompy głębinowe do studni wierconych. Jak widać, specyfika stosowanej pompy jest dostosowana do sposobu budowania studni. W zależności od tego, czy się ją kopie, czy wierci, używa się inną pompę głębinową.

Istotnym parametrem pompy głębinowej jest jej wydajność. Co ciekawe, zastosowanie pompy o największej możliwej wydajności nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Zasada dotycząca tego parametru mówi bowiem, że wydajność pompy głębinowej powinna być mniejsza niż wydajność studni. To ważna informacja, którą warto uwzględnić przy wyborze tego urządzenia.

Jak widać, przy wyborze pompy głębinowej trzeba się liczyć z wieloma czynnikami. Jest to jedna z kwestii, która stoi za tym, że korzystanie ze studni jest bardziej skomplikowane niż podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Ma też jednak ono swoje plusy. Pozwala na uniezależnienie się od zewnętrznego dostawcy i na kontrolę nad jakością używanej wody.