Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

wiercenie studni głębinowejStudnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych z otworem wierconym lub kopanym, który sięga do warstw wodonośnych. Dzięki takiej konstrukcji woda jest w mniejszym stopniu narażona na zanieczyszczenia. W zależności od budowy terenu studnię głębinową wykonuje się jedną z dwóch metod odwiertu.

Metody odwiertu

  • Płuczka wiertnicza jest to jednoczesne wiercenie otworu i oczyszczanie go z urobku. Dzięki odpowiedniej pompie do otworu pod ciśnieniem wpuszczana jest płuczka, czyli płyn lub gaz, który wypycha zwierciny na powierzchnię, a dodatkowo chłodzi wiertło. Po oczyszczeniu płuczka jest ponownie wpuszczana do otworu. Kolumna filtrująca z pompą jest instalowana bez rur okładzinowych. Pracuje podczas wiercenia, wpuszczając płuczkę, a po skończonym odwiercie rozpoczyna pompowanie oczyszczające. W tym czasie stosowany jest roztwór sodu, który umieszcza się w otworze na 24h, a następnie wypompowuje na zewnątrz. Instalacja wykorzystywana podczas wiercenia studni tą metodą składa się ze zbiornika w wierconym otworze, pompy obiegowej, osprzętu do czyszczenia płuczki, zbiornika na zwierciny, pompy płuczkowej, miejsca do przygotowania płuczki, przewodów łączących obieg oraz pojemników na płuczkę i wodę.
  • Metoda obrotowo-udarowa znajduje zastosowanie głównie w przypadku twardych podłoży. Taki sposób odwiertów to połączenie młotów wiertniczych z wiertnicami hydraulicznymi. Ich działanie oparte jest na wierceniu z udarem. Trzeba pamiętać, że w tej metodzie zwierciny nie są wydobywane na powierzchnię tak jak w przypadku płuczki wiertniczej. Niezbędnym narzędziem w przypadku użycia tej metody odwiertu studni głębinowej jest sprężarka, która dostarcza powietrze służące do płukania otworu. Odwierty są przeprowadzane na rurowaniu, które służy znalezieniu odpowiedniej warstwy wodonośnej. Podczas tego odwiertu nie są wykorzystywane żadne środki chemiczne.

Którą metodę odwiertu wybrać?

Przed wyborem metody odwiertu studni głębinowej należy wziąć pod uwagę umiejscowienie i przeznaczenie studni. Metoda udarowo-obrotowa z powodu czasu wykonania jest droższa niż metoda płuczkowa, jednak najlepiej sprawdza się tam, gdzie podłoże jest twarde. Z kolei wiercenie płuczkowe jest tańsze i mniej czasochłonne, ale sprawdza się głównie na miękkim podłożu, najczęściej przy budowie domów.