Jakie są zasady wykonania próbnych pompowań wody?

Pozyskiwanie wody z głęboko położonych warstw wodonośnych wiąże się z koniecznością wiercenia studni głębinowej. Prace niezbędne do przygotowania ujęcia oznaczają nie tylko przeprowadzenie rozpoznania hydrogeologicznego i oszacowania istniejących zasobów wody oraz ich lokalizacji, ale również łączą się z robotami koniecznymi do ustalenia parametrów, z jakimi może ono pracować. Sposobem na ich poznanie są tzw. próbne pompowania wody. Przekonajmy się, dlaczego są potrzebne i jak wyglądają.

pompowanie wody

W jaki sposób działa studnia głębinowa?

Zasada działania studni głębinowej jest inna niż tradycyjnych studni kopanych. W ich przypadku woda z warstwy wodonośnej przesiąka do otworu przez dno i gromadzi się w takiej ilości, by ciężar słupa wody równoważył ciśnienie wody zgromadzonej w glebie. W przypadku studni głębinowej woda przenika do otworu przez filtr umieszczony na końcowym odcinku zamontowanych w nim rur, pod rurą nadfiltrową. Woda dostająca się do filtra przepływa przez obsypkę żwirową, która otacza elementy studni. Filtr jest zainstalowany w taki sposób, by jego całość znajdowała się w obszarze warstwy wodonośnej, poniżej tworzącego się leja dyspersyjnego.

Czemu służy próbne pompowanie?

Każda studnia może osiągnąć określoną sprawność hydrauliczną, która zależy od możliwego do uzyskania przepływu wynikającego z tempa, w jakim woda przenika do studni. Dla ustalenia wydajności konieczne będzie wykonanie tzw. pompowania sprawnościowego, prowadzonego po wcześniejszym pompowaniu oczyszczającym, które z kolei daje możliwość oczyszczenia otworu i strefy przyotworowej i uzyskania klarownej wody bez obecności zawiesin. Pompowanie sprawnościowe umożliwia ustalenie wydajności przez porównanie założonych wartości do rzeczywistych oporów w warstwie wodonośnej, związanych z przepływem przez strefę przyotworową oraz filtr. Dzięki całej procedurze można ustalić, jakie są zasoby ujęcia, wydajność studni, a także obliczyć wielkość obszaru, na jakim działanie studni wpływa na powstawanie leja dyspersyjnego i sprawdzić parametry warstwy wodonośnej.