Kto i kiedy pobiera próbki do analizy bakteriologicznej?

Próbki wody do analizy bakteriologicznej pobiera się w celu skontrolowania liczy bakterii oraz wskaźników zanieczyszczenia kałowego. Aby wyniki takich prób były miarodajne, cała procedura musi być jednak wykonywana według ściśle określonych zasad.

Dlaczego przeprowadza się analizy bakteriologiczne wód?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 roku, woda jest bezpieczna dla zdrowia wtedy, gdy nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych oraz substancji zagrażających życiu lub zdrowiu. Jest to najważniejszy powód dla którego wykonuje się analizy bakteriologiczne ujęć wodnych.

analiza bakteryjna

Takie badania powinni zlecać także inwestorzy indywidualni, w tym również ci posiadający własne studnie głębinowe. Te ostatnie mogą bowiem ulec zanieczyszczeniu, np. w skutek przenikania nieczystości z nieszczelnych szamb, czy wypłukiwania nawozów z pobliskich pól uprawnych.

Kto może pobierać próbki do analiz bakteriologicznych?

Aby wyniki takiego badania były miarodajne, bardzo ważne jest przestrzeganie ścisłych zaleceń co do tego kto i kiedy może pobierać próbki. Istotne jest także to, jak czynności powinny wyglądać strony praktycznej.

Przede wszystkim musi być to wykwalifikowany personel posiadający wiedzę teoretyczną oraz praktyczną w zakresie zbierania danych do tego typu analiz. Istotne znaczenie ma również sposób pobierania próbek.

Ważne jest przede wszystkim, aby te ostatnie były reprezentatywne. Personel musi więc pamiętać o:

  • zachowaniu warunków jałowości używanych narzędzi i pojemników na samą wodę,
  • niewystawianiu próbek na działanie promieni słonecznych,
  • sprawnym i bezpiecznym dostarczeniu próbek do laboratorium.

Jak pobiera się próbki ze studni głębinowych?

W przypadku studni wierconych, które eksploatowane są w sposób ciągły, można pobrać je dzięki specjalnej pombie głębinowej albo powierzchniowej pompie ssącej. Metodologia badawcza pozwala również na to, by wodę pobierać z kurka, na tłocznym przewodzie takiej pompy.

Jeśli natomiast studnia została dopiero wykonana, wówczas niezbędne jest próbne pompowanie. Powinno ono trwać przez czas nie krótszy niż 24 godziny w przypadku ujęć małych, zaś dla dużych będzie to co najmniej 36 godzin.

Aby wyniki analizy bakteriologicznej były miarodajne, bardzo ważne jest, aby taką analizę wykonali eksperci. Tylko wtedy możliwe jest upewnienie się, że woda jest bezpieczna dla zdrowia i życia, albo że konieczne jest zastosowanie odpowiednich metod filtracji.