Z jakich materiałów budować studnię?

Możliwość swobodnego korzystania z wody jest najistotniejszym warunkiem budowy domu lub obiektu użytkowego. Na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci wodociągowej, jedynym sposobem na zapewnienie sobie dostępu do wody pitnej i użytkowej pozostaje wiercenie studni głębinowej. Pozwala to na czerpanie wody z głęboko położonych warstw wodonośnych, na ogół o znacznie lepszej jakości niż byłoby to możliwe przypadku tradycyjnej i z konieczności płytkiej studni kopanej. Przekonajmy się, jak są zbudowane studnie głębinowe i zobaczmy, z jakich materiałów powstają.

Jak wierci się studnię głębinową?

 

studnia

Studnia głębinowa powstaje przez wykonanie odpowiedniego odwiertu. Korzysta się przy nim z urządzenia nazywanego wiertnicą, które zagłębia w ziemi specjalny świder wspomagany podawaniem płuczki albo rury wciskanej w podłoże metodą udarową. Przygotowywany otwór musi sięgać aż do warstwy wodonośnej. Po jego ukończeniu pod ziemię wprowadza się rurę osłonową, która zabezpiecza służącą do pozyskiwania wody rurę filtracyjną. Ochrona polega na nieprzepuszczaniu w jej pobliże wody przesączającej się z wyżej położonych warstw gleby. Do czerpania wody ze studni głębinowej jest wykorzystywana pompa o właściwej mocy. Może ona być montowana w otworze albo poza nim, we wkopywanym w ziemię kręgu lub studzience zrobionej z wytrzymałego tworzywa. Przestrzeń wokół rury filtracyjnej jest wypełniana żwirem.

Czego używa się do budowy studni?

We współcześnie budowanych studniach najczęściej stosuje się rury z PVC. Muszą one posiadać dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną wydawane przez Państwowy Zakład Higieny. Powinny spełniać wymogi zawarte w normie PN-G-02323: 2011 – „Studnie wiercone. Rury studzienne pełne i rury studzienne filtrowe z nieklasyfikowanego poli(chlorku winylu). Wymagania”. Dokumentem, który to gwarantuje, jest deklaracja zgodności wystawiana przez producenta. Dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną musi mieć także montowana pompa i armatura oraz rury doprowadzające wodę do budynku, jak również używany do obsypywania rur filtracyjnych żwir.