Blog

próbka wody

Jak przygotować próbkę wody do analizy bakteriologicznej?

Budowa studni to tylko jeden z etapów, jaki dzieli właścicieli od cieszenia się własnym ujęciem wody. Chcąc mieć pewność, że woda jest wysokiej jakości, nadaje się nie tylko do celów gospodarczych, ale również do picia, należy wykonać odpowiednie badania. To, że od lat zajmujemy się budową studni głębinowych, nie trzeba nikomu mówić. 

Czytaj więcej

analiza bakteryjna

Kto i kiedy pobiera próbki do analizy bakteriologicznej?

Próbki wody do analizy bakteriologicznej pobiera się w celu skontrolowania liczy bakterii oraz wskaźników zanieczyszczenia kałowego. Aby wyniki takich prób były miarodajne, cała procedura musi być jednak wykonywana według ściśle określonych zasad.

Czytaj więcej

wiercenie studni

Czy lokalizacja studni głębinowej ma znaczenie?

Studnie głębinowe służą do ujmowania wód podziemnych z zalegających głęboko warstw wodonośnych. Ich rosnąca popularność związana jest ze znakomitą jakością i czystością wód,  pobieranych z tego typu ujęć. Im głębiej woda się znajduje, tym więcej warstw pokonuje podczas procesu filtracji i jest czystsza. Ponadto jej przebywanie w warunkach naturalnych, niezanieczyszczonych działalnością człowieka sprawia, że zwykle nie zawiera bakterii chorobotwórczych. Gdzie warto i gdzie można zlokalizować studnię głębinową?

Czytaj więcej

wiercenie studni na działce

Czy potrzebne jest zezwolenie na wykop studni głębinowej?

Coraz więcej osób bierze pod uwagę wykopanie studni na swojej posesji. To faktycznie ciekawy pomysł i dobry sposób, aby obniżyć koszty eksploatacji budynków i działania gospodarstwa domowego. Warto jednak zastanowić się jak budowa takiej studni wygląda w świetle prawa. Jakie wymogi trzeba spełniać i czy w ogóle potrzebne jest zezwolenie na odwiert studni czy też nie? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Czytaj więcej

wiertło do wiercenia studni

Ile kosztuje odwiert studni głębinowej?

Mimo tego, że mamy powszechny dostęp do sieci wodociągowej, to czasem studnia głębinowa jest wręcz niezbędna - zwłaszcza tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do kanalizacji lub jest to zbyt kosztowne. Na studnie głębinowe decydują się przede wszystkim gospodarstwa domowe, ale również przedsiębiorcy. Warto podkreślić, że własne ujęcie wody to wiele korzyści takich jak niezależność (od podwyżek za wodę, spadków ciśnienia w sieci), znacznie lepsza jakość wody, jak i bezpieczeństwo instalacji. Ile musimy wydać pieniędzy na odwiert studni głębinowej? Sprawdź!

Czytaj więcej

wiercenie studni głębinowej

Jaką metodą wykonać odwiert studni głębinowej?

Studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych z otworem wierconym lub kopanym, który sięga do warstw wodonośnych. Dzięki takiej konstrukcji woda jest w mniejszym stopniu narażona na zanieczyszczenia. W zależności od budowy terenu studnię głębinową wykonuje się jedną z dwóch metod odwiertu.

Czytaj więcej